Davidoff Cafe

Politica de confidențialitate în conformitate cu GDPR UE Tchibo Brands SRL

Introducere

Vă rugăm să citiți cu atenție Politica de confidențialitate. Dacă aveți orice fel de întrebări cu privire la această politică de confidențialitate, le puteți transmite oricând la adresa de e-mail dataprotection@tchibo.ro. Această Politică de confidențialitate conține informații referitoare la web site-ul Tchibo Brands SRL www.davidoff-cafe.ro. Acesta web site este un web site de prezentare, accesibil publicului larg, prin intermediul internetului. Acest web site nu conține Cookies și prin acest web site nu se colectează/prelucrează date cu caracter personal. În măsura în care veți participa însă la o Campanie sau veți intra într-o relație cu Tchibo Brands S.R.L., aceasta va prelucra anumite date ale dvs.. Fiecare Regulament de Campanie conține și informarea detaliată privind prelucrarea datelor dvs. personale iar Politica generala de confidențialitate, care este detaliată, poate fi oricând consultată prin accesarea link-ului: https://www.tchibo.com/ro.

Date de contact

Tchibo Brands S.R.L., cu sediul in Calea Floreasca nr. 55, et. 3, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/7384/2001, cod fiscal / C.I.F. RO 14147924, Tel. +4021 318 97 06

Drepturile dvs. specifice privind datele personale

În orice moment, sunteți îndreptățit să vă prevalați de oricare din drepturile ce vă sunt recunoscute de lege în calitate de persoană vizată. În cazul în care sunt îndeplinite cerințele legale cerute, aveți următoarele drepturi:
• Dreptul de acces la date;
• Dreptul la rectificarea datelor;
• Dreptul la ștergerea datelor;
• Dreptul la restricționarea prelucrării;
• Dreptul la portabilitatea datelor;
• Dreptul la opoziție;
• Dreptul a retragerea consimțământului;
• Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată.
Pentru orice fel de întrebări legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau pentru a vă exercita oricare din drepturile ce vă sunt recunoscute, vă rugăm să luați legătura cu noi, prin email, la adresa dataprotection@tchibo.ro.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Dacă doriți să contactați direct autoritatea de supraveghere competentă, vă rugăm să accesați pagina web: www.dataprotection.ro (email: anspdcp@dataprotection.ro).

ASISTENȚĂ CLIENȚI

Pentru a vă putea ajuta, vă oferim asistență clienți. Pentru a soluționa o problemă, vă vor fi solicitate date personale care servesc doar scopului de a vă legitima, de a soluționa problema și pentru asigurarea calității. În ceea ce privește solicitările/ comentariile pe care le-ați postat pe pagina de Facebook Tchibo România sau pe alte rețele sociale, vă rugăm să vă familiarizați cu Politica de confidențialitate a rețelelor sociale respective.

CONTROLUL CALITĂȚII

Pentru a vă putea oferi un serviciu continuu, neconformitățile privind prelucrarea datelor sunt supuse controlului calității, motiv pentru care, vă rugăm să ne contactați la: consumator@tchibo.ro.

ACTUALIZAREA ȘI PĂSTRAREA DATELOR

Dorim să vă informăm că Tchibo Brands SRL verifică în mod regulat corectitudinea datelor deținute. Tchibo Brands SRL a implementat o politică internă de păstrare a datelor care stabilește perioade și criterii de păstrare a datelor adaptate fiecărui scop/situație, în parte.

CAMPANII CU PREMII

Fiecare Campanie are un Regulament ce conține regulile Campaniei dar și informarea detaliată privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Regulamentele sunt disponibile pe web site-urile de campanii. Acest web site conține Regulamentul/Regulamentele Campaniilor dedicate exclusiv produselor Davidoff Cafe.